SPONSOREN

Sponsoren, onze rots in de branding!

Zoals elke vrijwilligersorganisatie zijn ook wij altijd op zoek naar gelden en donaties (ook in natura) om onze activiteiten te ondersteunen en uit te kunnen voeren. Het doel van het Zeekadetkorps Urk is in het kort: “de jeugd enthousiast maken voor de maritieme sector en te motiveren voor een baan in deze richting, daarnaast leerzame en leuke activiteiten met de jeugd te organiseren, waarbij een stuk normen/waarden en omgangsvormen mede centraal staan”.

Naast het feit dat wij als korps jongeren proberen te enthousiasmeren voor een baan binnen het maritieme domein, willen wij de jongeren ook op sociaal en cultureel vlak iets leren.
U kunt denken aan competenties als; samenwerken, respecteren, incasseren, het nemen van initiatief, ontwikkelen van creativiteit en het omgaan met hiërarchie / plaats in de groep.

Spreekt het bovenstaande u aan, dan komen wij graag met u in contact om ons sponsorbeleid toe te lichten!

ONZE DANK GAAT UIT NAAR DE VOLGENDE SPONSOREN EN DONATEURS: