Sociale veiligheid

We vinden het als onderdeel van Zeekadetkorps Nederland belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Zeekadetactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen ons korps, als onderdeel van Zeekadetkorps Nederland, betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met de andere korpsen werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen Zeekadetkorps vervult, te worden onderschreven.

Wij maken gebruik van de gedragscode van het Zeekadetkorps Nederland zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement bijlage J punt 3 die je hier kunt downloaden (https://zeekadetkorps-nederland.nl/wp-content/uploads/J-191109-HHR-bijlage-J-Gedrag.pdf). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en het Zeekadetkorps, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle (kader)leden, vrijwilligers en bestuur van 18 jaar en ouder is één van de maatregelen die Zeekadetkorps Nederland getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk Regelement van het Zeekadetkorps Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, personen te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Zeekadetkorps Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, kun je contact opnemen met onze externe/onafhankelijke vertrouwenspersoon Dr. W. Bloed (praktijk de Noord: 05 272 980 81 / wbloed@solcon.nl). Ook kun je altijd contact opnemen met de Vertrouwenspersoon van Zeekadetkorps Nederland.

De Vertrouwenspersoon Zeekadetkorps Nederland is 24 uur per dag te bereiken (via een bereikbaarheidsdienst) op 06-28220995 of via de email vp@zkk.nl.